Kliknij pytanie, aby przeczytać odpowiedź

corporate identity – z ang. całościowa identyfikacja firmowa
corporate image – z ang. wizerunek firmy

Księga CI – księga identyfikacji wizualnej – to zbiór zasad identyfikacji wizualnej. Księga Corporate Identity (księga CI) zawiera wzorce i ustalenia dotyczące logotypu jak i pozostałych elementów identyfikujących firmę. Zasady identyfikacji wizualnej opisują bardzo szczegółowo budowę znaku, wymiary, kolorystykę, różne wersje i odmiany. Ponadto w księdze CI znajdują się zasady prawidłowego zastosowania logotypu w rożnych miejscach i z wykorzystaniem różnych technologii. Dla pełnego opisu zamieszcza się także błędne, czyli niedopuszczalne formy zastosowania znaku firmowego i innych elementów. Księga identyfikacji wizualnej (księga CI) występować może w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.

Zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej i stworzenie przejrzystej księgi CI może potrwać kilka miesięcy i wiąże się z kosztami. Jednak to opłacalna inwestycja. Ważne jest, żeby tak ważne zadanie powierzyć doświadczonym specjalistom, posiadającym odpowiednie kwalifikacje, a następnie pilnować konsekwentnego stosowania zasad opisanych w księdze identyfikacji wizualnej. Zapisy w księdze CI powinny być konsekwentnie stosowane wszędzie – od wizytówek, przez reklamy prasowe, strony internetowe do wyglądu samochodów służbowych i recepcji w biurze.Nowoczesna firma musi w obecnych czasach zainwestować w swoją tożsamość wizualną i zadbać o wdrożenie systemu identyfikacji opracowanego w księdze CI. Niesie to za sobą wymierne korzyści. Jakość plastyczna w połączeniu z czytelnością znaku (logo firmy) budującego tożsamość firmy wpływają na postrzeganie przez klientów marki jako godnej zaufania. System identyfikacji wizualnej będąc zestawem reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców, pozwala budować pozytywne wyobrażenia o przedsiębiorstwie czy produkcie oraz utrwalać pożądane opinie wśród pracowników, partnerów i klientów, tworząc konsekwentnie tożsamość wizualną firmy.

Tożsamość wizualna firmy to inaczej identyfikacja wizualna firmy, czyli konsekwentne wdrażanie założeń dotyczących prezentacji wizualnej w celu budowania spójnej komunikacji firmy z otoczeniem. Identyfikacja wizualna to podstawowe narzędzie służące budowie wizerunku marki na rynku i jeden z ważniejszych czynników decydujących o wartości rynkowej firmy i jej produktów. W systemie identyfikacji wizualnej znajdują się wszystkie symbole firmowe (logo, kolory logotypu, grafika, koperty, wizytówki,…) stosowane w celu osiągnięcia spójnego wizerunku i odróżnienia od rynkowej konkurencji. Tożsamość firmy decyduje o sukcesie rynkowym. Służy wzmocnieniu marki i zdobyciu zaufania klienta.

Zwykle tworzy się zasady tożsamości wizualnej przedsiębiorstwa wobec jego otoczenia (tożsamość wizualna zewnętrzna) i wobec własnych pracowników (tożsamość wizualna wewnętrzna). Tożsamość zewnętrzna firmy tworzy podstawę wizerunku przedsiębiorstwa, natomiast tożsamość wewnętrzna działa integrująco na pracowników przedsiębiorstwa.

Tożsamość firmy obejmuje trzy obszary działalności:
– tożsamość wizualną, czyli kształtowanie tożsamości przedsiębiorstwa za pomocą instrumentów wizualnych, tzn. jednolitych zasad projektowania produktów, materiałów firmowych, materiałów informacyjnych, architektury wewnętrznej i zewnętrznej, oznakowania środków transportu, ubrań pracowników itd.,
– tożsamość informacyjną, czyli kształtowanie tożsamości firmy za pomocą instrumentów informacyjnych, np. public relations, reklamy, promocji sprzedaży, informacji wewnętrznej itd.,
– tożsamość postaw i zachowań, czyli kształtowania postaw i zachowań pracowników wobec partnerów zewnętrznych i wewnątrz przedsiębiorstwa.

Lifting, rebranding, inaczej rewitalizację, modernizację, przeprojektowanie (redesign) logo stosuje się, gdy logo ma wadliwą konstrukcję lub gdy istnieje potrzeba dostosowania logo do zmieniającego się zakresu działalności firmy. Bardzo częstym powodem stosowania modernizacji logo jest chęć unowocześnienia projektu logo. Wprowadzenie nowej, zmodernizowanej linii graficznej ma na celu podkreślenie związku firmy ze zmieniającym się światem i oczekiwaniami klientów. Obecnie zauważyć można dążenie do uproszczenia znaków firmowych, zwiększenia ich czytelności i przejrzystości.

Zabieg przeprojektowania logo wymaga określenia na nowo w księdze CI zasad stosowania logo oraz sposobu aranżacji przestrzeni wokół niego. Należy ponownie opisać pole ochronne logo, czyli przestrzeń wokół znaku, na której nie mogą znajdować się żadne inne elementy; możliwość stosowania logo na różnych rodzajach tła; specjalną czarno-białą wersję logo z przeznaczeniem do faksowania; czasem dodatkowo tzw. inicjał, czyli uproszczoną formę logo (znak firmowy), służącą do umieszczania np. na upominkach reklamowych o ograniczonej przestrzeni na znakowanie.

Warto wiedzieć, że logo firmy to wizytówka firmy i bardzo ważny element tożsamości, inaczej identyfikacji wizualnej firmy. Logo służy budowaniu spójnej komunikacji firmy z otoczeniem. Identyfikacja wizualna to podstawowe narzędzie służące budowie wizerunku marki na rynku i jeden z ważniejszych czynników decydujących o wartości rynkowej firmy i jej produktów. W systemie identyfikacji wizualnej znajdują się oprócz logo także takie elementy identyfikacji firmowej jak kolory logotypu, grafika, koperty, wizytówki itp. stosowane w celu osiągnięcia spójnego wizerunku i odróżnienia od rynkowej konkurencji. Tożsamość firmy decyduje o sukcesie rynkowym. Służy wzmocnieniu marki i zdobyciu zaufania klienta.

W zasadzie to nawet trzeba to wykonać. W szanującej się firmie nie może zabraknąć systemu identyfikacji wizualnej – od tej normy nie ma odstępstw. Zdefiniowana i ukierunkowana przez strategię identyfikacja marki dostarcza elementy identyfikacji wizualnej wyrażające osobowość i wartości firmy. Prawidłowo zbudowany system identyfikacji wizualnej zmienia logo firmy i nazwę w bodźce wywołujące natychmiastowe rozpoznanie firmy w świadomości odbiorcy. Dobrze dobrana paleta kolorów, odpowiedni system wizualny i werbalny branding (np. slogan reklamowy) to podstawa, by skutecznie trafić do klienta i czytelnie przedstawić mu cele przedsiębiorstwa.

Poza tym dzięki gotowym i zespolonym wzorcom opracowanym w księdze identyfikacji wizualnej firma obniża koszty, a także oszczędza czas – np. kiedy zaistnieje potrzeba, aby wydać szybko i tanio ulotkę promującą jakąś usługę i musisz skorzystać z usług przypadkowej agencji projektowej. Brak opracowanego spójnego systemu identyfikacji wizualnej narazi Cię wówczas na koszty oraz na ryzyko destabilizacji wizerunku Twojej firmy. Dlatego stworzenie jasnych zasad identyfikacji wizualnej ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy różne firmy reklamowo-projektowe obsługują jedną firmę.

Tak. Analiza konkurencji to nieodłączny element tworzenia identyfikacji wizualnej, jak również kreowania każdego projektu, od katalogu firmowego po stronę internetową. Naszym zadaniem jest sprawić, aby Twoja firma wyróżniła się spośród firm konkurencyjnych, aby jej obraz, jej tożsamość wizualna, była łatwo rozpoznana i zapamiętana przez klientów. A to nie byłoby możliwe bez szczegółowego rozpoznania branży, a, co za tym idzie, firm konkurencyjnych.

Każda firma powinna regularnie prowadzić analizę konkurencji, aby ustalić własne słabe i mocne strony w porównaniu z najważniejszymi konkurentami. Analiza konkurencji pozwala na obiektywną ocenę konkurencyjności wizerunku (identyfikacji wizualnej) firmy na tle innych przedsiębiorstw w danej branży. To pierwszy, bardzo istotny krok do profesjonalnego budowania tożsamości rynkowej (identyfikacji wizualnej) firmy, produktu, marki. Dzięki stworzeniu i konsekwentnemu rozwijaniu spójnego i wyrazistego systemu identyfikacji wizualnej firma i jej oferta staje się rozpoznawalna na rynku.

Specjalizujemy się w przygotowaniu i wdrażaniu strategii budowy wizerunku firmy na podstawie założeń przedstawionych przez klienta. Wszystkie zadania realizujemy z takim samym zaangażowaniem, bez względu na skalę przedsięwzięcia. Posiadamy solidną wiedzę i doświadczenie w kształtowaniu wizerunku firmy klienta. Wszystkie nasze działania, oprócz satysfakcji klienta, mają również bezpośrednio przyczyniać się do sukcesu jego firmy.

Elastycznie dopasowujemy nasze rozwiązania do indywidualnych oczekiwań klientów, dlatego dążymy do tego, by uczestniczył on w każdym etapie realizacji projektu – poczynając od pomysłu, poprzez inne działania, takie jak wspólna dyskusja o konkurencji, omawianie i dopracowywanie naszych propozycji, aż do zrealizowania założonych celów. Strategię naszych działań opieramy na zbiorze jasno sformułowanych wartości, które pozwalają nam budować długofalowe i partnerskie relacje z naszymi klientami.

W naszej pracy stawiamy na jakość, nie na ilość. Podczas projektowania logotypu zawsze powstaje wiele – kilkanaście logotypów może nawet kilkadziesiąt projektów. Oglądając propozycje logo, dyskutując o nich, odrzucamy część, jako nietrafione. Inne zostawiamy do dalszego rozwinięcia, do pogłębionych poszukiwań. Tworzenie logotypu jest to więc proces, którego wyniki przedstawiamy klientowi. Przedstawiamy zwykle zestaw kilku – kilkunastu logo – najlepszych, najbardziej odpowiadających branży, najciekawszych plastycznie projektów logo firmy (logotyp).

Należy pamiętać, że zaprojektowane logo musi być wyjątkowe i wyróżniać się na danym rynku. Musi być proste i jasne dla odbiorcy, a jednocześnie przyciągać uwagę. Jego celem ma być zwiększenie liczby klientów Twojej firmy. Projektując logo pamiętamy o tym, iż musi ono nawiązywać do działalności firmy – musi mieć cel, kolorystykę i określony kierunek. W każdy nasz projekt wkładamy wiele wysiłku tak, aby Twoja firma odniosła sukces i stała się liderem rynku w danej dziedzinie. Zwiększenie liczby potencjalnych klientów, jasna przyszłość Twojej firmy – są naszym celem przy projektowaniu logo.

Jedną z najważniejszych spraw podczas pracy nad logotypem jest analiza branży i konkurencji. Logo firmy to narzędzie marketingu i komunikacji, nieodłączna część identyfikacji wizualnej firmy. Forma logotypu zawsze zależna jest od potrzeb przedsiębiorstwa, jego profilu i zakresu działania. Dlatego logo musi być osadzone w branży i kojarzyć się z nią na pierwszy rzut oka, a jednocześnie musi wyróżniać się pośród znaków swojej konkurencji. Logo to podstawowy element wizerunku firmy i zarazem solidny grunt pod opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej. Proces budowania dobrego logotypu rozpoczyna się od pracy związanej z analizą branży, określeniem strategii firmy i celów, jakie ma spełniać logo. Po zebraniu tych informacji, posiadając nazwę firmy przystępujemy do stworzenia dla niej logo – biznesowego symbolu – w zgodzie z „zasadami sztuki” projektowania. Tu zaczyna się kreacja plastyczna – twórcza praca nad logo.

Zazwyczaj projektujemy od kilku do kilkunastu wstępnych wersji logo, z których wybieramy te spełniające najlepiej założone kryteria. Na stworzenie logotypu firmy składają się:
– wersje podstawowe i użytkowe logo
– opracowanie kolorystyczne logo
– elementy typograficzne logo
– elementy graficzne dot. logo

Z zaprojektowaniem logo ściśle związane jest dobranie kolorystyki. Na tym etapie korzystamy z wzorników kolorów. Na ich podstawie można dobrać odpowiednie barwy i odcienie logo. Możesz więc mieć wgląd w realnie oddane kolory, które ze względu na różne typy monitorów, różne (często niedoskonałe) kalibracje monitorów mogą całkiem różnie się na nich wyświetlać. Dobór koloru bez wzorników może doprowadzić do sytuacji, że wybrany przez klienta kolor był nasycony na monitorze jego komputera, a po wydrukowaniu wizytówek czy ulotek okazał się mdły. Jednorazowy wybór kolorów wg wzorników daje dużo większą powtarzalność kolorów w druku niż kolor wybrany na podstawie obrazu na monitorze.

Zazwyczaj nie przekraczamy 1 tygodnia od momentu otrzymania zamówienia do przedstawienia pierwszych wersji projektów. Czas dalszej pracy nad identyfikacją wizualną jest trudniejszy do określenia, gdyż zależy od wielu czynników, takich jak wymagania klienta, ilość poprawek dokonywanych w trakcie wspólnego omawiania projektów, ilość wersji logotypu. Przy sprawnej współpracy projekt logo i opracowanie podstawowego zestawu materiałów firmowych powstaje bardzo szybko, w około 2 tygodnie podstawowa identyfikacja wizualna jest gotowa – logotyp, wizytówki, papier firmowy, koperty, itp.

W budowaniu systemu identyfikacji wizualnej pośpiech nie jest wskazany. Pamiętajmy, że opracowanie dobrej identyfikacji wizualnej to skomplikowany proces, wymagający szczegółowej analizy konkurencji. Logo firmy ma stanowić jej wizytówkę, przepustkę do zdobywania nowych klientów i do pozostania w ich pamięci. Logo razem z materiałami firmowymi buduje w umyśle klienta wizerunek (identyfikację wizualną) firmy. Projektując logo i materiały firmowe musimy więc dołożyć wszelkich starań, aby ten wizerunek wzbudzał zaufanie. Warto zadbać o to na początku, gdyż działania związane z identyfikacją wizualną przyniosą firmie w przyszłości wymierne korzyści.

Trudno to określić generalizując, gdyż praca nad każdym projektem czy grupą projektów to zawsze indywidualny i twórczy proces. Czasem wizja przychodzi szybko i projekt jest tak dobry, że nie ma sensu szukać innych rozwiązań, a czasem trzeba poszukać dłużej i wykreować kilka (kilkanaście) projektów, zanim wyłoni się najlepszy. Bardzo ważne dla nas jest, aby każdy projektowany przez nas materiał biurowy (wizytówka, papier firmowy, nawet naklejka firmowa) stanowił element budujący i rozwijający identyfikację wizualną firmy.

Ważną sprawą jest dobór papieru, na którym chcesz stworzyć swoje materiały biurowe. Nawet w przypadku wizytówki papier odgrywa decydującą rolę – nadaje charakter, zwiększa prestiż firmy, buduje pozytywny wizerunek. Lepiej móc dokonać wyboru papieru przed drukiem. Do tego celu stosuje się wzorniki papierów. Pozwalają one na lepszą kontrolę przed procesem wydruku.

Tak. Realizujemy wszelkie materiały drukowane np. katalogi reklamowe, teczki, segregatory, ulotki, kalendarze reklamowe itp. Zajmujemy się tworzeniem materiałów reklamowych, począwszy od etapu projektu aż po etap dostarczenia klientowi gotowego produktu. Obsługujemy kompleksowo, aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni. Nadzorujemy proces druku materiałów biurowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży reklamowej jesteśmy w stanie utrzymać zaplanowane terminy i jakość realizowanych przez nas usług. Aby osiągnąć najlepszy stosunek jakości materiałów biurowych do ceny, dobieramy odpowiednie techniki druku w zależności od nakładów oraz stosowanych materiałów. Pilnujemy wysokiej jakości druku, a także, w razie potrzeby, stosujemy różne formy uszlachetniania powierzchni, takie jak lakierowanie UV całościowei miejscowe, złocenie, termodruk, tłoczenie, wycinanie okienek, które nadają materiałom reklamowym niepowtarzalny charakter.

Stworzymy dla Twojej firmy kompletny zbiór elementów (identyfikacja wizualna), które wspólnie określą wizerunek firmy oraz sposób jej postrzegania przez klientów. Zaczynamy od logotypu. Na początek otrzymujesz propozycje projektów – te, które będą najbardziej odpowiadały, będziemy dalej dopracowywać zgodnie z Twoimi sugestiami. Równocześnie z pracą nad logotypem, dyskutujemy wspólnie najbardziej chwytliwy slogan. Następnie projektujemy cały pakiet materiałów reklamowych (wizytówki, papier firmowy, koperty firmowe, pieczątki itp.) utrzymując je w ramach spójnej z logotypem linii wizualnej.

Identyfikacja wizualna to fundament w budowaniu pozycji firmy na rynku. Profesjonalny dobór kolorów, krojów czcionek i logo mają wpływ na budowanie pozytywnej relacji z klientem. Odpowiednie stosowanie tych elementów wywołuje pozytywne emocje u potencjalnego klienta. Estetyka i przemyślana forma wzbudzają zaufanie i wiarygodność. Świadczą również o prestiżu firmy i jakości oferowanych usług. Klienci przywiązują się na długie lata do firm, które dbają o swoją markę i mają świadomość swojej wartości.

Tak, oczywiście, że można, jednak wiąże się to z dużym ryzykiem. Logo opracowane razem z profesjonalną księgą identyfikacji wizualnej jest szczegółowo opisane pod względem kolorystyki, grubości linii, odległości, pola ochronnego logo i dopuszczalnych teł i form występowania logo. Bardzo łatwo złamać te zasady nie będąc specjalistą w dziedzinie projektowania graficznego. Odpowiednio przygotowany profesjonalista zrobi to lepiej, unikając kosztownych prób i błędów.

Należy pamiętać, że identyfikacja wizualna firmy działa cały czas. Codziennie ktoś ma kontakt z Twoimi materiałami reklamowymi i wyrabia sobie zdanie na temat firmy. Trzeba konsekwentnie stosować zasady opracowane w księdze identyfikacji wizualnej, inaczej rozmyją się one i nagle okaże się, że początkowo spójny wizerunek firmy gdzieś się rozproszył. Wypracowanie czytelnych zasad identyfikacji wizualnej ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy różne firmy reklamowo-projektowe obsługują jedną firmę. Szkoda pracy włożonej w opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, jeśli potem firma ma włożyć księgę identyfikacji wizualnej do szuflady.

Wizerunek firmy (identyfikacja wizualna) powinien oddawać ducha współczesności i w ten sposób zapewnić firmie powodzenie rynkowe. Co parę lat warto ponownie go przemyśleć i wprowadzić pewne zmiany. Wykonujemy taką usługę – jest to tzw. lifting wizerunku. Przystosowujemy stare logotypy do nowych trendów, nadajemy nowoczesną linię i poprawiamy niedoskonałości. Prawdopodobnie w ciągu paru lat Twoja firma rozwinęła się, być może rozszerzyła zakres działalności. To bardzo dobry powód, aby wprowadzić zmiany w wizerunku w celu unowocześnienia spostrzegania firmy przez klientów.

Z przeprowadzaniem liftingu logo należy działać ostrożnie. Zdarza się, że gruntowna zmiana lepiej odda przemiany w charakterze firmy, jednak należy bardzo szczegółowo przeanalizować wszystkie za i przeciw radykalnemu przeprojektowaniu logo. Utrzymanie ciągłości także może okazać się opłacalne, zwłaszcza w przypadku znanych od lat marek o mocnej tradycji.

W ramach liftingu logo wykonujemy także wersje okolicznościowe logo, np. specjalną sympatyczną modyfikację świąteczną, którą zamieścisz na kartkach z życzeniami wysyłanymi do klientów. Ponadto zajmujemy się rozbudową logo do spójnego systemu logotypów.

Tak. Zajmujemy się tworzeniem materiałów reklamowych od projektu aż po moment dostarczenia klientowi gotowego produktu. Wykonujemy nasze usługi kompleksowo biorąc pełną odpowiedzialność za cały proces technologiczny, od pomysłu (projektu) do druku i dowozu pod wskazany adres. Nadzorujemy proces druku i oprawy projektowanych przez nas materiałów. Wszystko po to, aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni.

Pilnujemy wysokiej jakości druku, a także, w razie potrzeby, stosujemy różne formy uszlachetniania powierzchni, takie jak lakierowanie UV całościowe i miejscowe, termodruk, tłoczenie, wycinanie okienek, które nadają materiałom reklamowym niepowtarzalny charakter.

Jesteśmy w stanie zrealizować także nietypowe zlecenia na druk materiałów reklamowych. Ich formę graficzną wyznacza jedynie Twoja i nasza wyobraźnia oraz przewidywane zastosowanie produktu reklamowego. Naszym atutem jest współpraca z najlepszymi drukarniami. Jednak możemy również przygotowywać prace pod dowolną, wybraną przez samego klienta drukarnię.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży reklamowej jesteśmy w stanie utrzymać zaplanowane terminy i jakość realizowanych przez nas usług. Aby osiągnąć najlepszy stosunek jakości materiałów biurowych do ceny, dobieramy odpowiednie techniki druku w zależności od nakładów oraz stosowanych materiałów.

Po zatwierdzeniu przez klienta projektu strony www, tworzymy kolejne podstrony serwisu www, które umieszczamy na serwerze testowym. W wyznaczonym miejscu klient może obejrzeć i sprawdzić wykonywaną dla niego stronę. Jest to czas na wprowadzanie poprawek i dodatkowych funkcji do serwisu www. Po akceptacji, kończymy programowanie strony www, a wtedy ponownie trafia ona na serwer testowy. Po ostatecznej akceptacji strona internetowa pojawia się w sieci pod właściwym adresem.

To nie wszystko. Po ukończeniu strony www możemy przejść do realizacji usług dodatkowych np. hosting, opieka nad serwisem, promocja strony www poprzez pozycjonowanie jej w wyszukiwarkach internetowych, mailing, kampanie banerowe i inne.

Dbamy o to, aby najnowsze technologie i trendy rozwoju globalnej sieci służyły naszym klientom. Dlatego szczególną uwagę zwracamy na funkcjonalność i estetykę naszych produktów. Wykorzystując nasze doświadczenie doradzamy jak skutecznie zaplanować, stworzyć i rozwijać pozytywny wizerunek Twojej firmy w internecie.

Oczywiście. Projektujemy strony www także w różnych wersjach językowych. W tym zakresie proponujemy pomoc – współpracujemy z profesjonalnymi biurami tłumaczeń i tłumaczami przysięgłymi. Projektując stronę www, która ma docelowo funkcjonować w kilku wersjach językowych, musimy otrzymać dość wcześnie kompletny tekst, aby tłumacze zdążyli wykonać tłumaczenie. Na tym etapie niezwykle ważne jest, aby ograniczyć do minimum poprawki w tekście.

Jesteśmy ukierunkowani na profesjonalną i kompleksową obsługę klienta. Oferujemy kompleksową obsługę reklamową firm w zakresie usług kreatywnych i promocji w internecie. Służymy naszą pomocą w najskuteczniejszej formie promocji w internecie, jaką jest pozycjonowanie strony www. Należy pamiętać, że pozycjonując musimy wykonać osobną pracę optymalizacyjną dla każdej wersji językowej strony internetowej. Optymalizacja pod kątem słów kluczowych to nieodłączny element pozycjonowania strony www.

Moglibyśmy zrobić piękny biznes razem

nie wiesz od czego zacząć?